Ja, wij sluiten ons graag als opleidingsaanbieder aan bij EDU-DEX !

Je kunt via dit formulier alleen een aanvraag doen met een mailadres van déze organisatie. Dus voor Opleider X vul je bijvoorbeeld in:  jenaam@opleiderx.nl of jenaam@opleiderx.com. Andere extensies (.info, .org, etc) worden ook geaccepteerd.

Let op: wanneer je mailadres na het @-teken twee puntjes bevat kan niet automatisch een orgUnitId worden gegenereerd. Neem in dat geval contact op met info@edudex.nl.

Wanneer jouw organisatie meerdere handelsnamen gebruikt, kun je natuurlijk ook meerdere EDU-DEX-accounts aanvragen. Geef duidelijk aan voor welke handelsnaam je deze aanmelding doet. De (eventueel afwijkende) officiële bedrijfsnaam die op de factuur moet komen te staan, kun je verderop in het formulier invullen. 

In het veld hieronder staat jullie unieke organisatie-ID (orgUnitId) in de database van EDU-DEX:

Deze ID is gebaseerd op het hierboven ingevulde mailadres. Hij moet overeenkomen met de naam van jullie organisatie, en dan zonder spaties, leestekens en hoofdletters. Is dat niet het geval? Gebruik dan een mailadres waarin wèl de organisatienaam voorkomt. 

Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat je geen mailadres hebt met daarin de organisatienaam? Neem dan contact op met EDU-DEX via info@edudex.nl.

Afwijkend factuuradres

Kosten en voorwaarden

Eenmalige kosten per handelsnaam

 • bij invoer per XML-feed: € 500 (leden NRTO of Leerplatform NLdigital: € 250)
 • bij handmatige invoer: € 750 (leden NRTO of Leerplatform NLdigital: €500)

Jaarlijkse kosten per handelsnaam:

 • Light account: € 450 - opleidingsinformatie alleen publiceren in het STAP Register of alleen op het Landelijk Scholingsportaal
 • Full account: € 900 - opleidingsinformatie beschikbaar stellen aan alle bij EDU-DEX aangesloten afnemers en Ketenpartners. 
 • Veranderen van je account van Light naar Full (of juist de omgekeerde weg) is altijd mogelijk na afloop van de lopende termijn. Geef dit uiterlijk 2 maanden voor het verlopen van die termijn door; zo'n verandering wordt doorgevoerd zodra en wanneer deze schriftelijk of per mail is bevestigd.

Voorwaarden

 • het jaar gaat in op de dag van aanmelding en loopt tot 12 maanden daarna
 • de account wordt geactiveerd vanaf het moment dat de betaling van de eerste factuur is ontvangen
 • de deelnameovereenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij minimaal een maand voor het einde van het lopende deelnemersjaar per mail of per post wordt opgezegd, en de ontvangst van deze opzegging per mail of per post is bevestigd door EDU-DEX
 • alle bedragen excl. btw
 • bij tussentijdse opzegging wordt geen geld gerestitueerd
 • opleiders verplichten zich om hun opleidingsinformatie dagelijks (XML-feed) of minimaal 1 keer per maand (handmatig) te updaten
 • opleiders geven EDU-DEX toestemming om hun opleidingsinformatie ter beschikking te stellen aan alle afnemers en Ketenpartners van EDU-DEX met uitzondering van klantgebonden informatie (kortingen en in-company programma’s); deze klantgebonden informatie wordt uitsluitend op aangeven van de opleider beschikbaar gesteld aan specifieke afnemers of Ketenpartners.
 • persoonsgegevens van deelnemers worden door EDU-DEX  uitsluitend gebruikt voor de rechtstreekse communicatie tussen de deelnemer en EDU-DEX, en voor het verspreiden van de Nieuwsbrieven van EDU-DEX. Zie ook onze privacyverklaring op www.edudex.nl/privacy-policy